ANA SAYFA YUKARI / UP OMIX-TR OMIX-ENG BAĞLANTILAR İLETİŞİM

Araştırmalar

 

 

1.- YETİŞİR, R. ve K. DOĞAN 1981. Değişik kalsiyum kaynaklarının tavuk rasyonlarında değerlendirilmesi üzerinde araştırmalar. Doğa Bilim Dergisi, Veteriner ve Hayvancılık, Cilt 7, Sayfa 119-131 (Doktora Tezi).

2.- YETİŞİR, R. 1984. Beyaz yumurtacı hibrid civcivlerde tüylenme hızına göre cinsiyet ayırımını gerçekleştirme çalışmaları. Teknik Tavukçuluk Dergisi. Sayı 46, Sayfa 16-25.

3.- YETİŞİR, R., O. DÜZGÜNEŞ, F. YÜCEER, M. SOYSAL 1985. Rasgele Örnekleme Testleri ve bizde yapılanlar. Teknik Tavukçuluk Dergisi. Sayı 50, Sayfa 2-9.

4.- YETİŞİR, R., M. SOYSAL, O. DÜZGÜNEŞ 1985. Çeşitli yumurtacı hibritleri ikinci verim yılında kullanma imkanları. Teknik Tavukçuluk Dergisi. Sayı 47, Sayfa 23-31.

5.- YETİŞİR, R., O. DÜZGÜNEŞ ve A. UYSAL 1986. Yumurta ağırlığına ait gerçek verim kabiliyeti. Teknik Tavukçuluk Dergisi, Sayı 53, Sayfa 20-23.

6.- YETİŞİR, R. 1986. Yumurta verimi bakımından erkek ve dişi damızlıkların seçiminde ana ve baba familyası ortalamalarından yararlanma. Teknik Tavukçuluk Dergisi. Sayı 54, Sayfa 11-15.

7.- YETİŞİR, R., B. DAĞ ve S.S. PARLAT 1991. Çeşitli ticari broylerlerin bazı verim özellikleri bakımından karşılaştırılması. Teknik Tavukçuluk Dergisi. Sayı 73, Sayfa 16-25.

8.- YETİŞİR, R. 1993. Mini(dw) broyler ebeveynlerinin kuluçka periyodu başlangıcında enerji tüketimine reaksiyonları. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı 3(5), Sayfa 97-111.

9.- YETİŞİR, R. 1994. Erkek-dişi ayrı yemleme sisteminin ve kuluçka periyodu başlangıcında dişi yemi besin maddesi kapsamının broyler ebeveynlerinin üreme performansına etkileri. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 4(6):101-114.

10.- YETİŞİR, R. ve S. DIVARCI 1994. Genotip, cinsiyet ve kesim yaşının, broylerlerde kesim sonuçları ve karkas parça oranlarına etkileri, ve canlı ağırlık parça ağırlığı ilişkileri S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 4(7)

11.- YETİŞİR, R., B. DAĞ ve C. AYDIN Kuluçkalık yumurtaları simülasyon kasasında çeşitli mesafelere taşımanın kuluçka sonuçları ve embriyo gelişimine etkileri (Yayına hazırlanıyor)

12.- YILDIRIM, İ. ve R. YETİŞİR, 1996. Japon Bıldırcılarında (Coturnnix coturnix japonica) Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Ebeveyn Yaşının Civciv Çıkış Ağırlığı ve 6. Hafta Canlı Ağırlığı Üzerine Etkileri, Doğa Bilim Dergisi, Veteriner ve Haynancılık 22:315-319.

13.- YETİŞİR, R., İ. YILDIRIM, A. Ö. YILDIZ, 1997. A Research On Storage of Turkey Eggs, YUTAV Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, İSTANBUL

14.- YILDIRIM, İ. ve R. YETİŞİR, 2000.Kuluçkalık Yumurtaların Etken Maddeleri Farklı Dezenfektanlarla Dezenfeksiyonunun Yumurta Kabuk Antimikrobiyal Aktivitesi, Embryo Gelişimi, Çıkış Gücü ve Çıkış Sonrası Gelişme Üzerine Etkileri. S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi

15.- YILDIRIM, İ. ve R., YETİŞİR  2002. Konya ve Yöresindeki Kuluçkacı İşletmelerde Embriyo Gelişimi ve Kuluçka Çıkış Kusurlarının Tespiti Üzerinde bir Araştırma. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 12-1:40-46.            

16.- BAŞER, E. ve R. YETİŞİR, 2003.  Matba Artığı Kağıtların Broyler Altlık Materyali Olarak Kullanılması Üzerine Bir Araştırma.  Teknik Tavukçuluk Dergisi, Cilt 4(1-2), Sayfa:17-22.

17.- YILDIRIM, İ., M. ÖZCAN, R. YETİŞİR. 2003. The use of oregano (Origanum Vulgare L) essencial oil as alternative hatching egg disinfectant versus formaldehyde fumigation in Quail (Coturnix coturnix japonica) eggs. Revue Med. Vet. 154, 5:367-370.

 18.- ÖZCAN, M., DA CEYLAN, A. ÜNVER, R. YETİŞİR. 2003. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden sağlanan polen  ve prepolis ektraktlarının antifungal etkisi, Uludağ Arıcılık Dergisi, Cit 3, sayı 3, S 27-34. 

19.- YILDIRIM, İ. ve R. YETİŞİR 2003. Kuluçkanın son 4 günlük evresinde uygulanan farklı sıcaklık derecelerinin bazı organ ağırlıkları ile broyler performansına etkileri. S.Ü. Ziraat Fak. dergisi 17(31):48-52. 

20.- İ.YILDIRIM, R.YETİŞİR, V. SARIYEL, A. AYGÜN. 2004. Effects of different humidity levels during plateu and pipping stage of incubation on hatching results and subsequent performanse in commercial broiler harching eggs. Proceedings of XXII. World's Poultry Congress. June 8-13, ISTANBUL.

21.- YILDIRIM, İ. and R. YETİŞİR. 2004. Effects of different hatcher temperature on hathcing traits of broiler embryos during the last five days of incubation. South African Journal of Animal Science. 34(4). http://www.sasas.co.za/Sasaj.html.

22.- ÖZCAN M, ÜNVER A, CEYLAN DA, YETİŞİR R, 2004, Inhibitory effect of pollen and propolis extracts, Nahrung-Food, 48(3):188-194.

23.- YETİŞİR, R., M. KARAKAYA, F. İLHAN, M. T. YILMAZ, B. ÖZALP. 2008. Tüketici tercihini etkileyen bazı piliç eti kalite özellikleri üzerine farklı aydınlatma programları ve cinsiyetin etkileri. Hayvansal Üretim. 49(1):20-28.

24.- ÇİFTÇİ, H. B., ZULKADIR, U., BOZTEPE,  S., ÖZTÜRK, A., DAĞ, B. and YETİŞİR, R. 2008,  Effect of supplementation of ovine oviductal cells with LH and oestradiol-17β on embryo development. Indian Vet. J., 85:1259-1261.

25.- YILDIRIM, i., S.S. PARLAT, A. AYGÜN ve R. YETİŞİR. 2008. Apartman tipi kafeste uygulanan askılı aydınlatma sisteminin kahverengi yumurtacı hibritlerin performans, yumurta kalite özellikleri ve stres düzeyine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(44):7-11.

26.- AYGÜN, A. and R. YETİŞİR,  2008. Researches on the responses of different hybrid layers with respect to egg production and quality performances to forced molting programs with and without feed withdrawal. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (45):1-10

27.- İLHAN, U. ve R. YETİŞİR, 2009. Broyler yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan aydınlatma programlarının verim performansları ve bazı karkas özellikleri bakımından karşılaştırılması. S. Ü. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 23(47):63-73.

28.- IŞIK, Ş. ve R. YETİŞİR, 2009. Farklı ticari etlik piliç genotiplerinin verim performansı ve et kalite özellikleri bakımından karşılaştırılması. S. Ü. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 24(1):51-61.

29.- AYGÜN, A. and YETİŞİR, R. 2010. The Relationships among Egg Quality Characteristic of Different Hybrid Layers to Forced Molting Programs with and Without Feed Withdrawal, Journal Of Anımal And Veterınary Advances , 9(4):710-715.  

30.- ÇOLAK, A. YETİŞİR, R. 2010. Yumurtacı Piliçlerde, 18. Haftalık Yaştaki Canlı Ağırlık ve Sürü Üniformitesinin Verim Dönemi Bazı Performans Kriterlerine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24(3):9-20.

31.- KARAKAYA, M., YETİŞİR, R., AYGÜN, A., YILMAZ, M. T. ve TİSKE, S. S. 2010. İkinci verim yılını tamamlamış, beyaz ve kahverengi yumurtacı tavuk karkaslarına, bitkisel orijinli proteolitik enzim uygulamalarının, bazı et kalite özelliklerine etkisi. Hayvansal Üretim 51(2):44-49.

32.- KAPLAN, M. ve YETİŞİR, R. 2011. Embriyo Gelişiminin Kritik Dönemlerinde, Broyler Kuluçkalık Yumurtalarına Uygulanan UV (Ultraviyole) Işınlamanın Çıkış Gücü, Performans ve Karkas Özelliklerine Etkileri, HayvanSal Üretim Dergisi, 52(2):20-28

33.- AYGÜN, A. and YETİŞİR, R. 2013. Effects of hen age and force molting programs on body weight Loss and heterofil:llymphocyte ratio during molt period in layin hens. International Journal of Veterinary Medicine. Vol: 2013(2013), Article ID 851010, 8 pages.

34.- AYGÜN, A. and YETİŞİR, R. 2013. Effects of  hen age and forced molting programs on production performance during post molt period in laying hens. Int. Appl. Poult. Res. 2(1):7-11.

35.- BAŞER, E. And YETİŞİR, R. 2014. Effects of Triticale Replacement Without Any Enzymes on Carcass Performance of Broiler Chickens, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 2, p:1468-1474.

36.- AKÇAY, S. ve YETİŞİR, R. 2014. Farklı Genotipten Broyler Kuluçkalık Yumurtalarını, Farklı Dalga Uzunluğunda UV (Ultraviyole) ile Işınlamanın Kuluçka Sonuçları ve Bazı Performans Özellikleri Üzerine Etkisi,Tavukçuluk Araştırma Dergisi 11 (2): 5-9.

37.- BAŞER, E. ve YETİŞİR, R. 2016. Effects of triticale substition in corn based diets under reared diferent fotoperiod lenghts on broiler performance, Journal of Bahri Dağdaş Animal Researche Institusion. 5:10-17.

38.- YETİŞİR, R., BABAOĞLU, A. S., KARAKAYA, M., ÜNAL, K., AYDIN, C., ERTEM, B. B., 2019,  Effects of the Transportation Simulation to Different Distance of Broilers on Quality of Meats of the Breast, Drumstick and Tight, J. Anim. Prod., 60 (1): 31-38.

39.-OĞUZHAN, E., YETİŞİR, R., ÖZKAN, İ., HARMAN, H. ÇAĞLAK, S., 2019.  Some Performance Properties of Female Pure Lines in The Egg Production Period Which Are Being Raised for The Purpose of The Developing Broiler Parents in The Eskişehir Geçit Kuşaği Agricultural Research Institute.  Journal of Poultry Research, 16(1): 7-13, 2019 DOI: https://doi.org/10.34233/jpr.513703

40.-BABAOĞLU, A. S., YETİŞİR, R., ÜNAL, K., KARAKAYA, M. and ERTEM, B. B. 2021. Influences of pre-slaughter simulated transportation: Investigations on quality parameters of chicken breast, drumstick and thigh meats. Forschung und Entwicklung, Fleischwirtschaft ,11: 96-99.


 

En Son Değiştirme: 18-12-2023 01:20:42