Ana Sayfa Yukarı Özgeçmiş Bağlantılar İletişim  

   Düzeltme Kronolojisi      

 

2015 yılından itibaren yapılan hata ayıklaması ve gelişmelerin tarihi kronolojisi aşağıda verilmiştir.  Program güncellemelerinde dikkate alınması uygun olacaktır.                         Programlardaki önceki düzeltme ve gelişmeler her programın yardım sisteminde yer alan <Program Sürümleri> bölümünde verilmiştir.

No Düzeltme Konusu Tarih İlgili Programlar
1.- Grup vermede bazen görülen hesap hatası düzeltildi.

28.09.2015

Tüm programlar
2.- Yuvarlama hataları düzeltildi. 01.10.2015 Tüm programlar
3.- Hızlı çözüm rutinleri devreye girdi. 05.09.2015 OMIX_Kar 2.8, OMIX_Cok 1.1,OMIX_CKar 1.2 ve 1.3
4.- Hızlı çözüm grubu programlarda görülen yuvarlama hataları düzeltildi. 01.10.2015 OMIX_Kar 2.8, OMIX_Cok 1.1,OMIX_CKar 1.2 ve 1.3
5.- İşletme açma rutini eklendi. 05.09.2015 OMIX_CKar 1.2 ve 1.3, OMIX_TmR 2.7, OMIX_Pro 2.7
6.- Veri giriş pencerelerinde rakamsal veri girerken harf kabulü hatası düzeltildi. 01.02.2016 Tüm programlar
7.- Yardım sistemine programı internetten güncelleme rutini eklendi 05.03.2016 2.5 hariç diğer tüm versiyonlar.
8.- Kod temizleme, kısaltma, çalışmaları yürütüldü. 2015-2016 Tüm programlar
9.- Programın ikinci kez çalıştırılmasını önlemede görülen hata düzeltildi  17.03.2016 Tüm programlar
10.- Veri dosyası dizin kontrolünde görülen hatalar düzeltildi 30.03.2016 Tüm programlar
11.- NRC-2001 Süt Sığırcılığı rasyon değerlendirme modülü bir seçenek olarak eklendi. 01.06.2016 OMIX_TmR 2.7  ve OMIX_Pro 2.7
12.- Hazır matrise BM ekleme sırasında bazen görülen, eklenen BM'sinin görünmemesi  hatası düzeltildi. 10.06.2016 OMIX_Kar 2.6 ve OMIX_TmR 2.6 versiyon ve yukarısı  programlar
13.- Hazırlanan karma yemin KM esasında veritabanına kaydında gelişme 28.12.2016 OMIX_Pro 2.5, 2.6 ve 2.7
14.- KM esaslı matrise bazı yeni yem maddeleri (Havuç vs) eklenmesi ve eksik verilerin tamamlanması. 28.12.2016 OMX_Pro 2.6 programı
15.- 2016 yılı boyunca hata ayıklamaya devam edildi. 31.12.2016 Tüm programlar
16.- Aktif matriste yapılan değişikliğin etkisinin çözüme giderken bazen görülmemesi problemi düzeltildi 11.01.2017 Tüm programlar
17.- Koruma sistemi ANSI-ASCII uyumsuzluğunun giderilmesi 22.01.2017 Tüm programlar
18.- Dinamik hafıza kullanımı konusunda iyileşme 16.02.2017 Tüm programlar
19.- Nadiren görülen, uzun süreli döngüye girme sorununun giderilmesi 08.04.2017 OMIX_Kar 2.5, 2.6, 2.7; OMIX_Pro 2.5, 2.6 ve 2.6; OMIX_TmR 2.5, 2.6, 2.7
20.- Temel matris güncelleme sorunu düzeltildi 23.05.2017 OMIX_CKar 1.3, OMIX_CKar 1.2, OMIX_Cok 1.0, OMIX_Cok 1.1, OMIX_Kar 2.7 ve OMIX_Kar 2.8
21.-  Çalışma matrisi,  BM bağlama'da görülen (versiyon değişikliğinde giren) hata düzeltildi 29.05.2017 OMIX_CKar 1.3, OMIX_CKar 1.2, OMIX_Cok 1.0, OMIX_Cok 1.1, OMIX_Kar 2.7 ve OMIX_Kar 2.8
22.- Programdan çıktıktan sonra, sistem tarafından halen açık olarak algılanması sorunu düzeltildi 10.06.2017 Tüm programlar
23.- Rasyon çözüm rutinlerinde bazı yuvarlama hatalarının düzeltilmesi 11.08.2017 OMIX_Pro ve OMIX_TmR  programları 2.5, 2.6 ve 2.7 vers.
24.- Çözüm sonrası formül matris boyutunun değişmesi hatasının düzeltilmesi 09.09.2017 OMIX_CKar 1.3, OMIX_CKar 1.2, OMIX_Cok 1.1
25.- Toplu (parti) çözüm modülünün eklenmesi 01.10.2017 OMIX_CKar 1.3
26.- Yuvarlama fonksiyonlarında ilerleme (bazen çözümde AGIRLIK ve KMT miktarlarının tutmaması) 01.11.2017 Tüm programlar
27.- Çoklu çözüm sonucunda değişikliklerin kaydı sırasında, bazen, görülen hatanın düzeltilmesi 26.12.2017 OMIX_CKar 1.3, OMIX_CKar 1.2, OMIX_Cok 1.1, OMIX_Cok 1.0
28.- Besin maddesi ihtiyaç alanlarının tamamen büyük harf yapılması (büyük/küçük harf uyumsuzluğunun önlenmesi) 29.12.2017 OMIX_Pro 2.7 ve OMIX_TmR 2.7
29.- Daima Koruma sistemine geçilmesi (Bilgisayar ömrü boyunca tek şifre) 03.03.2018 OMIX_Kar, OMIX_Tmr ve OMIX_Pro 2.5 versiyonlar üstündeki tüm programlar.
30.-  Komutlarda İkon-Buton   uygulamasına geçildi. 04.04.2018  OMIX_Pro 2.7, OMIX_Ckar 1.3, OMIX_CKar 2.0 
31.- Yem Maddesi Ekleme Diyalogunda; indeksli, tekst girişi + Buton/Enter tuşu ile Yem Maddesi arama 11.04.2018 Tüm programlar
32.- Yem Maddesi ve Besin Maddesi eşleştirme diyaloglarında indeksleme 14.04.2018 Tüm programlar
33.- OMIX_CKar 1.3, Bakım programı ile birleştirilerek, yeni kompakt bir sürüm (OMIX_CKar 2.0) yayınlandı 15.07.2018 OMIX_CKar 2.0 programı
34.- Açılış için, ana pencere boyutunu  saklama rutini eklendi 19.07.2018 OMIX_Kar 2.5, 2.6, 2.7, 2.8; OMIX_Pro 2.5, 2.6, 2.7; OMIX_TmR 2.5, 2.6, 2.7 programları
35.- Veri giriş penceresi çıkışında veri kaydında/aktarımında zamanla görülen münferit hata düzeltildi 08.08.2018 Tüm desteklenen programlar
36.- Çözüm iterasyonlarının durmaması/devam etmesi olarak bazen görülen hatanın düzeltilmesi 01.09.2018 Tüm desteklenen programlar
37.- Program güncelleme sitesini tanımada gelişme, yeni yüklemde site yeniden tanınmaktadır. 10.10.2018 2.5 versiyon üstü tüm programlar
38.- Besi sığırları ihtiyaç tahmin hesaplarında gelişme 04.01.2019 OMIX_Tmr ve OMIX_Pro programları
39.- YM ve BM uzunluk hataları ve değişiklikleri kaydı kontrolünde gelişme 01.02.2019 Tüm programlar
40.- Hesap hassasiyetinde ve yuvarlama hatalarında gelişme (14 desimal hane hesap genişletmesi] 11.02.2019 OMIX_Pro 2.5, 2.6, 2.7 ve OMIX_TmR 2.5, 2.6, 2.7 programları
41.- Muhtelif kod temizleme, kısaltma, stabilize ve optimize etme 28.02.2019 Tüm OMIX programları
42.- Yardım sistemine Koyun-Keçi BM ihtiyaç tabloları eklendi 31.03.2019 OMIX_Pro ve OMIX_TmR programları
43.- Çözüm iterasyonları hızında iyileşme (iterasyon için 0.01 sn), kısaltma. 04.04.2019 OMIX_CKar ve OMIX_Cok programları
44.- TmR programlarına Mevcut Çözüm ve Otomatik Kesif+Kaba Yem grubu ve %'si gösterimi eklendi 08.05.2019 OMIX_Pro ve OMIX_TmR (2.5, 2.6 ve 2.7) programları
45.- Yem maddesi grubu pencerelerinde % giriş'in çözüme yansımaması hatası düzeltildi 16.06.2019 TmR programları
46.- Program Güncelleme rutininde mevcut kur dosyasının güncelliğinin kontrolündeki hata düzeltildi. 16.05.2019 Tüm programlar
47.- Nadiren,  veri giriş sırasında  görülen hatalar vd (kes, kopyala, yapıştır) düzeltildi 26.05.2019 Tüm programlar
48.- Raporlarda Çözüm sonuçlarına (formül) ait veriler büyükten küçüğe sıralanıyor. 14.06.2019 Tüm programlar
49.- Yem maddesi grupları penceresine otomatik olarak Kaba/Kesif yem grubu eklendi, ve sonuçları % olarak pencereye yansımaktadır. 14.06.2019 Tüm TmR programları
50.- Gözden kaçmış, bazı kayan hane (float division) hataları düzeltildi. 07.07.2019 OMIX_Pro ve OMIX_TmR, OMIX_Kar 25-2.7 programları
51.- Bakım uygulaması menüsü ve Hayvan türü BM özellikleri seçim penceresinde gelişme 16.07.2019 OMIX_Kar 2.7 ve OMIX_CKar 1.0 ve üstü programlarda
52.- Eski dosyaların oluşturduğu hatalar konusunda ilerleme  20.07.2019 Tüm programlar
53.- TmR Modüllerinde Kaba/Kesif yem gruplarının oluşumunda, yeni YM eklendiğinde doğrudan bu gruplara eklenmektedir. Grubu sorulmamaktadır. 01.08.2019 OMIX_TmR 2.5, 2.6 ve 2.7 ile OMIX_Pro 2.5, 2.6 ve 2.7 programlarında
54.- Muhtelif hata ayıklamaları ve kısaltmalar (tespit edilen) 10.08.2019 Tüm programlar
55.- Çoklu/Toplu çözüm programlarında görülen tek formüllere geçiş ve geri dönüşlerde bazen görülen kırılma hataları düzeltildi 03.092019 OMIX_Ckar 2.0, 1.3 ve 1.2 programları
56.- Uygulama modüllerine giriş/çıkışlarda görülen yavaşlık (meşgul) düzeltildi ve çözüm hızında iyileşme sağlandı 06.09.2019 Tüm programlar
57.- Program etkinleştirme sisteminde gelişme; bazen görülen Anahtar ve Kişi adının okunmaması 18.09.2019 OMIX_CKar 1.3, OMIX_CKar 2.0
58.- Dosya Aç... rutininde gelişme. Şimdi, her defasında veri dosyası dizinine konumlanıyor. 26.10.2019 Tüm programlar
59.- KM esasında matrise Havda Kuru giriş de dönüştürülerek kaydedilebiliyor. 29.10.2019 OMIX_Pro 2.7 ve OMIX_TmR 2.7 programları
60.- Programlarda hafıza manejmanı ve çözüm rutinlerinde ilerleme 05.11.2019 OMIX_Kar, OMIX_TmR  ve OMIX_Pro 2.5-2.7 arası versiyonlar
61.- Grup vermede önemli gelişme (grup tekerrürü önleme ve ekstra kontrol) 11.11.2019 OMIX_Kar 2.7, OMIX_TmR 2.7 ve OMIX_Pro 2.7 programları
62.- Bazen görülen sürekli döngü probleminde (Maliyetin aşırı düşmesi) gelişme 08.12.2019 TmR programları
63.- Dönüştürülen eski dosyanın açılmaması durumunda kırılma hatası düzeltildi 18.12.2019 Tüm programlar
64.- Bazen görülen dengesizlik sorununda gelişme (bir çözümden döndüğünüzde önceki çözümün elde edilememesi), düzeltildi 18.01.2020 OMIX_Pro 2.5-2.7, OMIX_TmR 2.5-2.7 versiyonlar (TmR modülleri)
65.- Temel veritabanı verileri kriptolu (program dışında görülemez) yapıldı 25.02.2020 OMIX_CKar 1.3-2.0; OMIX_Pro 2.7, OMIX_TmR 2.7 ve OMIX_Kar 2.7 versiyonlar
66.- Veritabanlarının Yedekleme/Yedekten alma işlemlerinde iyileşme. 04.03.2020 OMIX_CKar 1.3-2.0; OMIX_Pro 2.7, OMIX_TmR 2.7 ve OMIX_Kar 2.7-2.8 versiyonlar
67.- Bazı programlarda daha hızlı çözüme (revize sipleks)  geçildi. 04.05.2020 OMIX_Kar 2.7, OMIX_Pro 2.7, OMIX_TmR 2.7 programları
68.- TmR programları/modülleri için BM tahmin rutinleri gözden geçirildi 18.05.2020 OMIX_Pro 2.5-27; OMIX_TmR 2.5-2.7 programları
69.- Veritabanı yönetiminde iyileşme; BM tanımları penceresinde BM silme işleminin veritabanına yansımaması, düzeltildi 18.06.2020 OMIX_?? 2.5 versiyon haricindeki tüm program versiyonlarında
70.- Veritabanı açılış hata mesajlarında gelişme 04.07.2020 Tüm desteklenen programlar (OMIX_Kar/Tmr 2.5-2.7, CKar 1.0-2.0 verisyonlar)
71.- Hatalı veri girişini önlemede gelişme (Sabit, Alt ve Üst sınır girişlerinde daha fazla kontrol) 07.07.2020 OMIX_Kar 2.7, OMIX_Pro 2.7, OMIX_TmR 2.7, OMIX_CKar1.3 ve 2.0 versiyonlar
72.- OMIX_Kar 2.7 Single sistemine öneriler doğrultusunda yan panel eklendi 19.08.2020 OMIX_Kar 2.7
73.- Tanımlanmamış değişkenlerin ayıklanması vd. konularda gelişme, ve muhtelif hata ayıklanması 03.10.2020 OMIX_CKar 2.0
74.- Registry (W10dows merkezi veritabanı) kayıt hatası düzeltildi 06.10.2020 OMIX_CKar 1.3
75.- Pencere pozisyonu ayarlamada gelişme (bazı bilgisayarlarda ayarlama sırasında kırılama) 09.10.2020 Tüm desteklenen programlar
76.- Grup/Kombinasyon uygulamasında gelişme 11.10.2020 OMIX_Kar 2.7, 2.8, OMIX_CKar Programları
77.- Kod kısaltma, temizleme ve optimizasyonu yapılmaya devam edildi (Tüm yıl boyunca) 08.11.2020 Tüm desteklenen programlar
78.- Bazen, Çözüm iterasyonları başlangıcında görülen bekleme durumu düzeltildi 27.11.2020 Tüm desteklenen programlar
79.- YM ve BM ekleme ara yüzünde iyileşme (daha fazla kontrol) 29.11.2020 Tüm desteklenen programlar
80.- Veritabanlarına kayıt ekleme sistemi güçlendirildi (bir hata durumunda bekleme ve devam durumu soruluyor) 06.12.2020 Tüm desteklenen programlar
81.- Dörtlü (OMIX_TmR 2.7, OMIX_Pro 2.7) / Beşli (OMIX_Kar 2.7) veri giriş pencereleri eklendi. 25.02.2021 OMIX_Kar 2.7, OMIX_Pro 2.7 ve OMIX_TmR 2.7 programları
82.- Besin Maddesi Oranı verme/hesaplama rutinlerinde düzeltme yapıldı 08.04.2021 OMIX_Pro 2.7, OMIX_TmR 2.7 programları
83.- TmR BM tahmin rutinlerinde ilerleme (diyaloglarda önceki tahmin verilerini hatırlama) 29.05.2021 OMIX_Pro 2.5-2.7 ve OMIX_TmR 2.5-2.7
84.- Koruma sisteminde Dot NET 4.0 ve yukarısına geçilmesi 01.10.2021 OMIX_Kar, OMIX_TmR ve OMIX_Pro için 2.6 ve üstü versiyonlar
85.- Temel hazır matrise yem maddesi arama girişi eklendi 05.11.2021 Tüm desteklenen programlar
86.- Kod kısaltma ve hata ayıklamaya devam edildi 15.11.2021 Tüm desteklenen programlar
87.- Veritabanı yönetim modülünde hata ayıklamaya devam edildi 21.11.2021 Tüm desteklenen programla
88.- İşletme açma rutinleri gözden geçirilerek optimize edilmeye çalışıldı. 02.12.2021 OMIX_CKar 1.2-2.0, OMIX_TmR 2.7, OMIX_Pro 2.7
89.- Önceki (programa göre) versiyon veritabanlarının dönüştürülmesi rutinleri gözden geçirildi 07.12.2021 OMIX_?? 2.5 versiyon üstü tüm programlar
90.- Bazı programlarda Kombinasyon Uygulamasında gelişme (uygulama ara yüzü eklendi) 14.12.2021 OMIX_Kar 2.8, OMIX_CKar 1.1, OMIX_CKar 1.2
91.- Çözüm rutinlerinde ilerleme (şimdi daha  kısa ve daha hızlı) 15.12.2021 OMIX_?? 2.5 üstü tüm tüm programlar
92.- Programların kendi oluşturduğu ve sıklıkla değiştirdiği veri dosyaları "Belgeler" dizinine aktarıldı. W10dows bu işlemleri engellemez. Ayrıca, her hangi  bir değişiklik  durumunda veriler kolayca yedeklenebilir. 20.01.2022 OMIX_Kar 2.7, 2.8, OMIX_Pro 2.7 ve OMIX_TmR 2.7, OMIX_CKar 1.0, 1.2. 1.3 ve 2.0 versiyonlar
93.- Eski/önceki formül dosyalarını dönüştürme rutinlerinde iyileşme 08.02.2022 Tüm desteklenen programlar
94.- Veritabanı yönetim modüllerinde iyileşme 11.04.2022 OMIX_CKar 1.2-2.0, OMIX_Kar 2.7, 2.8
95.- Önceki versiyon verilerinin (dBF) programa aktarılmasında iyileşme 08.05.2022 OMIX_Ckar 1.2-2.0, OMIX_Kar 2.6-2.8, OMIX.Pro 2.6, OMIX_TmR 2.6
96.- Hazır matris (RM) kripto işlemlerinde gelişme 08.05.2022 OMIX_Ckar 1.2, 1.3 ve 2.0 versiyonlar
97.- Farklı Kaydet rutininde gelişme (kısaltma), standartlaştırma 27.05.2022 Tüm desteklenen programlar
98.- Bakım modüllerinde, bazen görülen yeni BM açma sırasındaki  hata (yanlış BM) düzeltildi. Kısa ad 10 karaktere sınırlandırıldı. 29.06.2022 Tüm desteklenen programlar
99.- Çözüm maliyet göstergeleri, ilk etapta görünmesi için veri giriş pencereleri sol-üst kısmına alındı. 29.06.2022 OMIX_Kar 2.7, OMIX_CKar 2.0 programları
100.- YM veri giriş pencerelerinde çözüm miktarları büyükten-küçüğe sıralama yapıldı 13.07.2022 OMIX_Kar 2.7, 2.8 ve OMIX_CKar 2.0
101.- Veritabanı yazımında iyileşme (YM arama, Genel formüller devrede vs) ve hatalar düzeltildi 17.07.2022 OMIX_Kar 2.7, 2.8 ve OMIX_CKar 2.0
102.- RM (hazır matris) de Anyon-Katyon farkı (DCAD) ve Elektrolit Dengesi  (ED) alanları açıldı ve veriler mevcut verilere dayalı olarak hesaplandı. 29.07.2022 OMIX_Kar 2.7, OMIX_Pro .7 ve OMIX_TmR 2.7
103.- TMR programlar/modülerine, RM Formda Yaz diyaloglarına ME, NE_M, NE_L ve NE_K, Anyon-Katyon Farkı-DCAD ve NFC hesapları eklendi. Kimyasal BM analizlerine bağlı olarak hesaplamalar yapılarak yem maddesi için  kaydedilebilmektedir. 29.07.2022 OMIX_Pro 2.7 ve OMIX_TmR 2.7
104.- RM: Sec/Kaydır'da görülen hata düzeltildi. 01.08.2022 OMIX_Kar 2.7, 2.8; Kar 1.2, 1.3, 2.0, OMIX_Pro 2.7, OMIX_TmR 2.7
105.- Besi Sığırcılığı  modüllerinde NE_Y ve NE_K için kombine sınırlık uygulamasına geçildi 15.08.2022 OMIX_TmR 2.7, OMIX_Pro 2.7
106.- Besi sığırcılığı modüllerinde yüksek ME tahmini hatası düzeltildi 15.08.2022 OMIX_TmR 2.5-2.7, OMIX_Pro 2.5-2.7
107.- RM veri yazım penceresinde  olduğu gibi, besin maddesi kontrol diyaloguna da Seç/Kaydır eklendi 25.09.2022 2.5 versiyon üstü tüm programlar
108.- Kaynak kod kısaltma ve optimizasyonunda iyileşme 26.09.2022 2.5 versiyon üstü tüm programlar
109.- YM grup ve YM kombinasyon girişi optimize edildi. Zamanla oluşan boyut hataları düzeltildi 04.10.2022 OMIX_Kar 2.7, OMIX_Tmr 2.7 ve OMIX_pro 2.7 programları
110.- Bakım uygulamasında pencere/diyalog açarken bazen görülen donma düzeltildi 18.10.2022 OMIX_Kar 2.7
111.- Bakım uygulaması, Yem Maddesini Formda yaz diyalogunda iyileşme sağlandı. 25.10.2022 Tüm desteklenen programlar
112.- Eski dosya dönüşümünde yanlış path alınması sorunu düzeltildi 09.12.2022 OMIX_Kar 2.5 - OMIX_CKar 2.0 programları arasıdaki tüm programlar
113.- Yan panel sisteminde fare hareketi sırasında bazen görülen kırılma düzeltildi 28.12.2022 OMIX_Kar 2.7, OMIX_TmR 2.7 ve OMIX_Pro 2.7 programları
114.- INRA 2018 Yemleme Sistemi ve veritabanı yeni bir modül olarak TmR programlarına ekleniyor. 06.02.2023 OMIX_TmR 2.7, OMIX_Pro 2.7
115.- INRA modülü mineral ihtiyaçları gözden geçirildi ve bazı düzeltmeler (P, Cl) yapıldı 14.02.2023 OMIX_TmR 2.7, OMIX_Pro 2.7
116.- NRC Besi modülünde Toplam NE üzerinden çözüm sağlanmasında gelişme 16.02.2023 OMIX_TmR 2.5-2.7, OMIX_Pro 2.5-2.7
117.- Çözüm hızında ilerleme (Kısaltma, bazı rutinleri ekran görüntüsü arkasına saklama) 14.03.2023 OMIX_Kar 2.7, OMIX_CKar 2.0, OMIX_TmR 2.7, OMIX_Pro 2.7
118.- Bakım uygulamasına; genel ve yem maddesi özel eşitlik yazım diyalogları ve veritabanları eklendi 08.05.2023 OMIX_CKar 2.0, OMIX_Kar 2.7
119.- Bakım uygulamasına; genel ve yem maddesi özel eşitlik çözümü RM formda yaz diyaloguna gelişme, bazı düzeltmeler 20.07.2023 OMIX_CKar 2.0, OMIX_Kar 2.7
120.- Bakım bölümünde; İşletmeler ana menü seçeneği oluşturuldu. 03.08.2023 OMIX_CKar 2.0, OMIX_Kar 2.7
121.- Ana menüde Veri Kaynağı->Dosya/Referans Matris uygulamasında gelişme 31.07.2023 OMIX_TmR 2.7, OMIX_Pro 2.7
122.- Kombinasyon uygulamasında gelişme (bos sınırlıkların uygulanması) 26.09.2023 OMIX_Kar 2.7
123.- Bazı programların İngilizce versiyonları yapıldı ve siteye yüklendi 15.11.2023 OMIX_Kar 2.7, OMIX_Ckar 2.0, OMIX_Pro 2.7 ve OMIX_TmR 2.7
       

 

 En Son Değiştirme: 02-12-2023 01:20:13