ANA SAYFA YUKARI / UP AKADEMİK-CV OMIX-ENG BAĞLANTILAR İLETİŞİM

Programlar Hakkında

 

 

Programların özellikleri hakkında detay bilgi için sayfa altındaki tabloyu inceleyiniz. Ayrıca, Program Kurulumu sayfasında da bariz farklılıklar verilmiştir.

OMIX programları 32 bit olup, fiili olarak kullanılan yazılım geliştirme ortamına da bağlı olarak (xBase Sistem),  dot-net    (.NET) sistemine geçmek için çalışmalar yürütülmektedir. Geçilmesi durumunda kayıtlı (lisanslı) kullanıcılara da duyurulacak ve ilave para ödemeden bundan yararlanmaları sağlanacaktır. Avantajları ise hafıza kullanımı, yuvarlama hatalarında iyileşme ve muhtemel lojik hataların teşhis edilmesi şeklinde olacaktır. Ayrıca bazı öngörülen görsel ve raporlama ile ilgili gelişmeler olacaktır. Bunu, mutlaka yapacağız.

OMIX_CKar 2.0 - En düşük maliyetli Tekli, Parti ve Çoklu karma yem formülü hazırlama programı. Bu program, bir önceki sürümün bakım programı (OMIX_Bak 1.3) ve esas çözüm programı tek uygulama halinde birleştirilmiş sürümüdür. Ayrıca bakım programına ihtiyaç yoktur. Görsel özellikleri daha gelişmiştir. İşletme açmak ve Premiks kaydı yapmak mümkündür.Yem fabrikalarında ve kendi karma yemini yapan, çok sayıda formülü bulunan büyük isletmelerde kullanılabilir. Bu sürüm, muhtemelen yapılan kısaltmalar dışında, en gelişmiş sürümdür.

OMIX_CKar 1.3 - En düşük maliyetli Tekli, Parti ve Çoklu karma yem formülü hazırlama programı. Bu program, OMIX_Bak 1.3 adında bir bakım programı ile birlikte gelmektedir. Yem fabrikalarında ve kendi karma yemini yapan işletmelerde kullanılabilir. İşletme açmak ve Premiks kaydı yapmak mümkündür. Programların önceki sürümlerden farklılıklarını, yardım sistemi program sürümleri bölümü incelenerek öğrenilebilir. OMIX_Ckar 2.0 dan bir farkı yoktur. Sadece bakım sistemi ayrıdır.

OMIX_CKar 1.2 - En düşük maliyetli Tekli ve Çoklu karma yem formülü hazırlama programı. Bu program, OMIX_Bak 1.2 adında bir bakım programı ile birlikte gelmektedir. Yem fabrikalarında ve kendi karma yemini yapan işletmelerde rahatlıkla kullanılabilir.  İşletme açmak mümkündür.

OMIX_Kar 2.8 - En düşük maliyetli tekli karma yem formülü hazırlama programı: Bu program en yeni tekli versiyon olup, aynı zamanda çoklu karma modülü (OMIX_Cok 1.1) için formül hazırlamaktadır.  Bu programda, bakım programı tümleşiktir.  Bu Single program daha çok çoklu karma için formül hazırlamak amacıyla geliştirilmiştir. Revize çözüm metodu kullanmaktadır. Nispeten daha hızlıdır. Pencere sayısı 2.7 versiyona göre azaltılmıştır. Fonksiyon ve görsellik olarak 2.7 versiyondan farkı yoktur. Yem fabrikalarında ve kendi yemini yapan işletmelerde rahatlıkla kullanılabilir.

 

OMIX_Kar 2.7 - En düşük maliyetli karma yem formülü hazırlama programı: Bu program aynı zamanda çoklu karma modülü (OMIX_Cok 1.0) için formül hazırlamaktadır.  Bu program, bakım modülü ile tümleşiktir. Öncekilere ilave olarak yan panel menü, çözüm olduğunda sınırlık durum okları, ikili ve beşli  pencereler mevcuttur.  İlaveten, ayrı ve ikili pencerelerde,  kombinasyon eklemek mümkündür. Daha hızlı çözüm sağlamaktadır.  Yem fabrikalarında ve kendi karma yemini yapan işletmelerde rahatlıkla kullanılabilir. En geniş rapora sahip tekli (single) programdır.

OMIX_Kar 2.6 - En düşük maliyetli karma yem formülü hazırlama programı: Bu programda tekli karma yem formülü hazırlanmaktadır. Stabilize bir program olup, bilinen bir hatası yoktur.  Önceki sürüme nazaran veritabanı yönetiminde gelişme mevcuttur. Yem fabrikalarında ve kendi yemini yapan işletmelerde kullanılabilir.
 

OMIX_Kar 2.5 - En düşük maliyetli karma yem formülü hazırlama programı: Bu programda tekli karma yem formülü hazırlamaktadır. Stabilize bir programdır. Yem fabrikaları ve kendi yemini yapan işletmelerde rahatlıkla kullanılabilir. Bu program öğrenci ve akademik versiyon olarak düşünülmüş olup, karma yem fabrikası ve kendi yemini yapan işletmelerde de kullanılabilir.  İleri versiyonların temel özelliklerini bulundurmaktadır.

 

OMIX_TmR 2.7 - Optimal & Manüel Rasyon hazırlama programı: Bu programda; ruminantlılar (sığır, koyun ve keçi) için; hem en düşük maliyetli hem de yem maddeleri miktarı kullanıcı tarafından girilen (Manuel) rasyon formülleri hazırlanmaktadır. Bu programda NRC 2001 modelleri kullanılarak et ve süt sığırları için günlük besin maddesi ihtiyaçları tahmin edilmektedir. Bu ihtiyaçlar seçilen yem maddeleriyle optimal ve manüel olarak dengelenebilmektedir. NRC-2001 rasyon değerlendirme rutinleri bir çözüm modülü olarak yer almaktadır.. Yani NRC'nin programının Türkçe yazılmış versiyonudur. Diğer taraftan; mevcut bir rasyon ait sonuçlar elde edilecek optimal çözüm sonuçlarıyla karşılaştırılabilmektedir. En son olarak, INRA yemleme sistemi ve veri tabanı programa eklenmiştir. Bura da büyük baş hayvanlara ilaveten küçükbaş hayvanlar için de ihtiyaç tahmin rutinleri mevcuttur. Ruminant hayvan işletmeleriyle, bu işletmelere danışmanlık hizmeti veren teknik elemanlarca kullanılabilir. Ayrıca, bu programda özel işletme açılabilmektedir.

 

OMIX_TmR 2.6 - Optimal & Manüel rasyon hazırlama programı: Bu programda; ruminantlılar için hem en düşük maliyetli, hem de yem maddeleri miktarı kullanıcı tarafından girilerek rasyon formülleri hazırlanmaktadır. Bu programda NRC formülleri kullanılarak et ve süt sığırları için günlük besin maddesi ihtiyaçları tahmin edilmektedir. Bu ihtiyaçlar seçilen yem maddeleriyle optimal veya manüel olarak dengelenebilmektedir. Süt ve besi sığırı işletmeleriyle, bu işletmelere danışmanlık hizmeti veren teknik elemanlarca kullanılabilir.  Ayrıca diğer ruminantlılar (koyun ve keçi) için de kullanılabilir.

 

OMIX_TmR 2.5 - Optimal & Manüel rasyon hazırlama programı: Bu programda; ruminantlılar (sığı, koyun ve keçi) için hem en düşük maliyetli hem de yem maddeleri miktarı kullanıcı tarafından girilerek rasyon formülleri hazırlanabilmektedir. Bu programda NRC formülleri kullanılarak et ve süt sığırları için günlük besin maddesi ihtiyaçları tahmin edilmektedir. Bu ihtiyaçlar seçilen yem maddeleriyle optimal ve manüel olarak dengelenebilmektedir. Süt ve besi sığır başta olmak üzere, koyun ve keçi işletmelerinde bu işletmelere danışmanlık hizmeti veren teknik elemanlarca kullanılabilir. 

 

OMIX_Pro 2.7 - En düşük maliyette karma yem ve ruminantlılar için günlük rasyon hazırlama programı: OMIX_Kar 2.7 ve OMIX_TmR 2.7 programlarının özelliklerini bir arada sunan bir programdır. Yukarıda verilen bu programların özelliklerini okuyunuz. İlaveten, bu programda hazırlanan karma yem formülleri, Kuru Madde esaslı veritabanına kaydedilerek, rasyon hazırlamada kullanılabilmektedir. En son olarak, OMIX_TmR 2.7 de olduğu gibi, INRA yemleme sistemi ve veri tabanı programa eklenmiştir. Ayrıca, farklı işletmeler açılabilmekte ve verileri ayrı olarak tutulabilmektedir. İşletmede mevcut bir rasyon aynı yemlerin bulunduğu optimal çözümle karşılaştırılabilmektedir.

 

OMIX_Pro 2.6 - En düşük maliyette karma yem ve rasyon hazırlama programı: OMIX_Kar 2.6 ve OMIX_TmR 2.6 programlarının özelliklerini bir arada sunan bir programdır. Bu programda hazırlanan karma yem formülleri, Kuru Madde esaslı veritabanına kaydedilerek, rasyon hazırlamada kullanılabilmektedir.

 

OMIX_Pro 2.5 - En düşük maliyette karma yem ve rasyon hazırlama programı: OMIX_Kar 2.5 ve OMIX_TmR 2.5 programlarının özelliklerini bir arada sunan bir programdır. Ayrıca bu programda hazırlanan karma yem formülleri, KM esaslı rasyon veritabanına kaydedilerek, rasyon hazırlamada bu formül kullanılabilmektedir.

 

Proje 2.0 - Tarımsal yatırım planlaması ve proje değerlendirme programı:  Yatırım projesi  hazırlayan  mühendislerin işine yarayacaktır. Ekonomik değerlendirme kriterlerinin (Rantabilite, İç Karlılık, Fayda Masraf Oranı, Başa Baş Noktası vd) hesaplanmasına yardımcı olmaktadır. El veya hesap makinesi ile yapılması zor, zaman alıcı ve hata riski yüksek olan bu kriterlerin hesaplanması Proje programında oldukça kolaydır.

 

Cik-O-Cik 2.0 - Kuluçka programı: Bu program ise nispeten özel bir sahaya hitap etmektedir. Kuluçkacı işletmelerin arayıp da bulamayacağı pek çok teknik bilgi ve kuluçka kusuru bilgileri veri tabanı kütüklerinde sunulmuştur. Ayrıca, genel çıkış (ticari), ve kabuk altı yumurta analizini esas alan (analiz), bilimsel  amaçlı kayıt tutuma ve istenen zaman dilimi için değerlendirme  imkanı, ayrı bir modül olarak, programda bulunmaktadır.

 

Diğer programlar  ise genel programlardır.   Program geliştirmede ilk önce hazırladığımız programlar olup muhtemelen birilerinin işine yarayabilir. Dos uyumlu programlardır. Windows altında çalıştırılabilirler. Programları inceleyiniz ve sonra kullanımına karar veriniz. Şu anda program indiriyorsanız, aşağıdaki notu mutlaka okuyunuz. 

 
Not:  Windows uyumlu programların kendi yükleme (Install) sistemi bulunmaktadır. Dos uyumlu programlar  indirildiğinde Winzip ile açınız.  Winzip'in Extract komutu ile bilgisayarınızda bir dizine yerleştiriniz. Yükleme dizininin "C:\" olmasına dikkat ediniz. Masa üstüne bir kısa yol da atılacaktır. Seçerek çalıştırınız.  İrtibat için ana sayfadaki e-mail adresi  ve telefonları kullanabilirsiniz.  İyi çalışmalar.
 

Programların Özellikleri

 

 

No

Özellikler Listesi

Karma Yem

Rasyon Karma Yem + Rasyon

  Single + Batch + Multi Blend

Single + Multi    Blend

Multi Blend

Single Blend

Single Blend

Single Blend 

CKar 2.0

CKar    1.3

CKar    1.2

Cok 1.1 Cok  1.0 Kar  2.8 Kar 2.7 Kar  2.6 Kar  2.5 TmR   2.7 TmR  2.6 TmR  2.5 Pro  2.7 Pro   2.6 Pro 2.5
01.- Programı güncelleme (siteden ) + + + + + + + + + + + + + + +
02.- Program güncelleme (program üzerinden) + + + + + + + + - + + - + + -
03.- HD formatlama durumunda programı anahtarla, yeniden aktive etme imkanı (daimi koruma) + + + + + + + + - + + - + + -
04.- İnternetten aktive etme (aşılama) + + + + + + + + + + + + + + +
05.- Online yardım sistemi + + + + + + + + + + + + + + +
06.- DP mantığı hakkında tüyo (ipucu) rutini - - - - - - - + + - + + - + +
07.- Katalog - - - - - - - - + - - + - - +
08.- Program başlatma ve veritabanlarına erişmede kullanıcı adı ve parola imkanı + + + + + + + + + + + + + + +
09.- En düşük maliyetli karışım + + + + + + + + + + + + + + +
10.- Tüm YM, BM, Oran, Grup vd  için sabit, alt ve üst sınırlık verme imkanı + + + + + + + + + + + + + + +
11.- Tablo modunda temel matris yazımı - - - - - - - - + - - + - - +
12.- Excel, sürekli ve duyarlı modda matris yazımı - - - - - - - - + - - + - - +
13.- Temel matriste, tek yem maddesi  muhtevasını, formda yazma imkanı + + + + + + + + - + +  - + + -
14.- Temel  veya aktif matriste bir YM muhtevasını bir makro BM'ye göre değiştirme (BM bağlama) imkanı + + + + + + + + + + + + + + +
15.- Çoklu formüller hazırlama                         (MB, multi-blend) + + + + + - - - - - - - - - -
16.- Mevcut  hammadde miktarının (kıt) tüm formüllere en düşük maliyetli olarak dağıtımı  (MB) + + + + + - - - - - - - - - -
17.- Çoklu çözümde marjinal ekonomik analiz + + + + + - - - - - - - - - -
18.- Çoklu çözümde benzer hammadde oluşturma + + + + + - - - - - - - - - -
19.- Çoklu çözümde; kayıtlı çözüm ve aktüel çözüm raporu + + + + + - - - - - - - - - -
20.- Tekli formül hazırlama (single-blend) - - - - - + + + + + + + + + +
21.- Karma yem/Rasyon formülü + + + + + + + + + - - - + + +
22.- Besin maddesinin çözümüne yem maddelerinin  katılım oranlarını görme. + + + + + + + + + + + + + + +
23.- Hazır matriste istenildiği kadar YM       grubu tanımlama + + + + + + + + + + + + + + +
24.- Sınır verilmeyen besin maddesinin son çözümdeki durumunu görme + + + + + + + + + + + + + + +
25.- Besin maddesini pasif yapma + + + + + + + + + + + + + + +
26.- Çözüm pencerelerinde kayıtlı çözüm, önceki çözüm ve çözüm maliyetlerini görme + + + + + + + + + + + + + + +
27.- Yem maddesinin muhtevasını görme + + + + + + + + + + + + + + +
28.- Aktif matristeki bir yem maddesinin muhtevasını makro besin maddesine bağlı olarak değiştirme + + + + + + + + + + + + + + +
29.- Aktif matris muhtevasını görme + + + + + + + + + + + + + + +
30.- Yem maddesini aktif/pasif yapma, stok kilidi koyma imkanı + + + + + + + + + + + + + + +
31.- Karma Yem formülünü KM esasındaki matrise ekleme (Rasyonda kul. için). - - - - - - - - - - - + + + +
32.- Rasyon formülü - - - - - - - - - + + + + + +
33.- Temel matris kolonları üstünde aritmetik işlem yapma + + + + + + + + + + + + + + +
34.- Temel matrise besin maddesi ekleme + + + + + + + + + + + + + + +
35.- Temel matris alanlarını (desimal hane, kısa  isim vs) ayrı formda yazma + + + + + + + + - + +  - + +  -
36.- Besin maddesi oranı   girişi + + + + + + + + + + + + + + +
37.- Yem maddesi grubu girişi + + + + + + + + + + + + + + +
38.- Kombinasyon girişi (iki yem maddesi) + + + + + + + - - - - - - - -
39.- Temel matristeki değişikliklerin  (fiyat+muhteva) formüllere yansıması + + + + + + + + + + + + + + +
40.- Tüm problem bilgilerini; veri dosyasında tutma ve okuma (başkasından formül alma durumu) + + + + + + + + + + + + + + +
41.- Ayrı bakım programı (OMIX_Bak) veya modülü -  + + + + + + - - - - - - - -
42.- NRC-1989, NRC-1996 ve NRC-2001'e göre  Süt ve Besi Sığırı BM ihtiyaçları tahmini - - - - - - - - - + + + + + +
43.- NRC-2001 Süt Sığırları rasyon değerlendirme modülü - - - - - - - - - + - - + - -
44.- Manüel (miktarları girerek) rasyon hazırlama - - - - - - - - - + + + + + +
45.- Hayvan türlerine bağlı olarak BM listesi yazımı, karma yem hazırlarken liste otomatik gelir

+

+

+ + + + + - - - - - - - -
46.- Hammadde için minimum üretim miktarı girişi

+

+

- - - - - - - - - - - - -
47.- İşletme Açma + + + - - - - - - + - - + - -
48.- Premiks formülü hazırlama + + - - - - - - - - - - - - -
49.- Standart rapor* + + + + + + + + + + + + + + +
50.- Standart rapor +  Kombinasyon ayrıntı raporu + + + + + + + - - - - - - - -
51.- Özet rapor (Çözüme giren yem maddesinin  miktarları, Tekst veya PDF seçenekli) + + + + + + + + + + + + + + +
52.- Parti Çözüm (Bach Processing) + + - - - - - - - - - - - - -
53.- Toplu Çözüm raporu + + - - - - - - - - - - - - -
54.- Lojik Koruma (Format'a kadar) - - - - - - - - + - - + - - +
55.- Daimi Koruma (Sürekli, bilgisayar ömrü boyunca) + + + + + + + + - + + - + + -
56.- Otomatik Kaba/Kesif YM grubu ekleme - - - - - - - - - + + + + + +
57.- İşletmede mevcut rasyonu aktif  çözümle kıyaslama - - - - - - - - - + - - + - -
58.- Hazır matris kriptolu, veriler program dışından görülemez + + - - - - + - - + - - + - -
59.-  Stok Kontrol (YM penceresi/Veritabanı) + + + + + + + + + + + + + + +
60.- Çoklu Veri Giriş Pencereleri (Hepsi bir arada giriş) - - - - - - + - - + - - + - -
61.- Pencerelerde aşağı-yukarı ok ile sınırlık yönlendirme + + + - - + + - - + - - + - -
                                 

* : Krediler, minimum ham madde maliyeti, çözüme giren YM, girmeyen YM, istenen/hesaplanan BM, BM oranları, YM grupları, programa göre YM kombinasyonları, YM ve diğer sınırlıklar, azami fiyatlar, gölge fiyatlar.

En Son Değiştirme: 18-12-2023 01:20:43