Ana Sayfa Yukarı Programlar Bağlantılar İletişim

                         Projeler             

 

Aşağıda listelenen muhtelif projelerde yer almış bulunmaktayım. 0 Nolu projeler Tarım Bakanlığında çalıştığım süreçte yürütülmüş projelerdir.

No

Proje No

 Proje Adı

 Yürütücü /Araştırıcı

 

Düşünce

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

0 VHAG-473 Değişik kalsiyum kaynaklarının tavuk rasyonlarında değerlendirilmesi üzerinde araştırmalar. Prof. Dr. Kamil DOĞAN Ramazan YETİŞİR Bitti (TUBİTAK) 1979 1982
0 - Ülkesel Tavukçuluk Araştırma-Geliştirme Projesi Prof. Dr. Orhan DÜZGÜNEŞ Ramazan YETİŞİR vd. Bitti(DPT) 1982 1987

 1

 17201052

Etlik Piliçleri Çeşitli Mesafelere Taşımanın (Simülasyon Kasasında) Et Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma

Prof.Dr. Ramazan YETİŞİR

Bitti (29-112018)

 27-04-2017

29-11-2018

 2

  10401045

Farklı Yaşlardaki Yumurtacı Tavuklarda Yonca Unu Ve Yulaf Karışımı Yem Çekmesiz Zorlamalı Tüy Dökümü Programlarının Yumurta Verimi, Yumurta Kalitesi Ve Stres Faktörleri Üzerine Etkisi

 Doç.Dr. Ali AYGÜN   Prof.Dr. Ramazan YETİŞİR

 Bitti (30-05-2013)

 07-05-2010

 30-05-2013

  3

  10201058

Broyler Kuluçkalık Yumurtalarına, Embriyo Gelişiminin Kritik Dönemlerinde Uygulanan Uv (ultra Viyolet) ışınlamanın Çıkış Gücü, Performans Ve Et Kalitesi Özelliklerine Etkisi

 Prof.Dr. Ramazan YETİŞİR

 Bitti (05-09-2013)

 09-04-2010

 05-09-2013

  4

  09201018

Farklı Genotipten Broyler Kuluçkalık Yumurtalarının Farklı Dalga Uzunluğunda Uv Ile ışınlanmanın Çıkış Gücü Performans Ve Karkas Öz.etkisi

 Prof.Dr. Ramazan YETİŞİR

 Bitti (27-12-2012)

 30-04-2009

 27-12-2012

  5

 07201018

Broyler Yetiştiriciliğinde Yaygın Olarakkullanılan Aydınlatma Proğramlarının Verim Performansı Ve Karkas Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması

 Prof.Dr. Ramazan YETİŞİR

 Bitti (00-00-0000)

 19-04-2007

  -

  6

  05401045

Farklı Yağlanma Gruplarına ayrılan Yumurtacı hibrit genotiplerin farklı şiddetdeki zorunlu tüy dökümü proğramla rında yum.ver.kal.perf.bak.tep.üze.arş.

 Prof.Dr. Ramazan YETİŞİR Dr. İskender YILDIRIM Arş.Gör. Ali AYGÜN

 Bitti (21-03-2011)

 22-09-2005

 21-03-2011

  7

  2002/077

Broiler Kuluçkalık Yumurtalarında Kuluçkanın Plato Dönemindeki Farklı Sıcaklık Uygulamalarının Embriyo Gelişimi Ve Çıkış Sonrası Özellikleri Üzerine Etk.

 Prof.Dr. İskender YILDIRIM  Prof.Dr. Ramazan YETİŞİR

 Bitti (18-11-2003)

 25-07-2002

18-11-2003

 8

 2002/213

Koyun Ovidukt Hücre Kültürüne Lh Ve Oestradiol-17b İlavesinin İn-vitro Koşullardaki Yumurta Döllenmesine Ve Embriyo Gelişimine Etkisi

Prof.Dr. Saim BOZTEPE

 Prof.Dr. Ramazan YETİŞİR Ögr. Gör. Dr. H.Baki ÇİFTÇİ

 Bitti (05-09-2013)

 27-12-2002

 05-09-2013

 10

 99/107

Konya ve Yöresindeki Kuluçkacı İşletmelerde Embriyo Gelişimi Ve Kuluçka Çıkış Kusurlarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Prof.Dr. Ramazan YETİŞİR

 Ögr.Gör. İskender YILDIRIM

Bitti (15-05-2002)

24-12-1999

15-05-2002

 11

  97/055

Kuluçkalık Yumurtaların Etken Maddeleri Farklı Dezenfektanlarla Dezenfeksiyonunun Yumurta Kabuk Antimikrobiyal Aktivitesi Embriyo Gelişimi, Çıkış Gücü ve Sonraki Gelişme Üzerine Etkileri

 Prof.Dr. Ramazan YETİŞİR  Arş.Gör. İskender YILDIRIM

  Bitti (00-00-0000)

 20-06-1997

-

12

 89/125

 

 

Kuluçkalık Hindi Yumurtalarında Muhafaza Şartlarının Kuluçka Sonuçları ve Embriyo            Gelişimine Etkileri.

Prof.Dr. Ramazan YETİŞİR Arş.Gör. İskender YILDIRIM

Bitti (19-09-1997)

15-07-1996

19-09-1997

 

 

13

96/061

Farklı genotipteki broyler hibritlerinin iki çeşit karma yeme karşı reaksiyonları

Prof. Dr. Ramazan YETİŞİR

Bitti (08-02-1990)

 

03-02-1989

 

08-02-1990

 

 En Son Değiştirme: 07-09-2022 22:55:25