Ana Sayfa Yukarı Programlar Bağlantılar İletişim

                         Tebliğler             

 

1.- YETİŞİR, R. 1984. Tavuk gübresi ve altlığının hayvan yemi olarak değerlendirilmesi. Et Endüstrisi Yan Ürünlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu. 26-28 Aralık, Bursa.

2.- YETİŞİR, R., M. TÜRKOĞLU and R. AKBAY. 1990. Separete Sex Feeding of Broiler Parent Stock. YUTAV Uluslararası Tavukçuluk Kongresi 23-25 Mayıs FM İstanbul.

3.- PEMBECİ, M., R. YETİŞİR, A. TOZLUCA, S.BOZTEPE ve A. ÖZTÜRK 1991. Orta Anadolu hayvancılığında genetik yapının iyileştirilmesi. Orta Anadolu Tarımında Verimlilik Sorunları Sempozyumu. Sayfa 154-164, 8-10 Mayıs-Konya.

4.- YETİŞİR, R. ve İ. YILDIRIM, 1996. Broylerlerde Ascites, Ulusal Kümes Hayvanları Sempozyumu’96 s:311-322, Adana

5. YETİŞİR, R., İ. YILDIRIM, A. Ö. YILDIZ, 1997. A Research On Storage of Turkey Eggs, YUTAV Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, İSTANBUL

6.- YETİŞİR, R. ve İ. YILDIRIM, 1998. Kuluçkada dBase Uygulamaları: Teknik Bilgi, Kuluçka Kusurları, Kayıt ve Değerlendirme. II. Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Konya.

7.-  YETİŞİR, R. 1998. Yem Optimizasyon Programlarının Özellikleri ve Yeni Bir uygulama Programı - OMIX, II. Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Konya.

8.- YETİŞİR, R. ve M. DİREK, 1998. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Bilgisayardan Yararlanma İmkanları, II. Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Konya.

9.- İ.YILDIRIM, R.YETİŞİR, V. SARIYEL, A. AYGÜN. 2004. Effects of different humidity levels during plateu and pipping stage of incubation on hatching results and subsequent performanse in commercial broiler harching eggs. Proceedings of XXII. World's Poultry Congress. June 8-13, ISTANBUL.

10.- R. YETİŞİR, İ. YILDIRIM. 2004. Developing a micro computer program for  basic knowledge dbases and record keeping and evaluation in the hatchery (CikOCik 2.0). Proceedings of XXII. World's Poultry Congress. June 8-13, ISTANBUL.

11.- M. KAPLAN, R. YETİŞİR. 22010. Hayvansal ürünlerde dioksin birikimine etki eden faktörler ve insan sağlığına etkileri. VI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 20-21 Mayıs, Konya

12.- F. OK, R. YETİŞİR. 2010. Kuluçkahanelerde Kırıp-açma Analizi: Metotlar, veri toplama ve değerlendirme. 7. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi. 20-22 Mayıs Aydın.

13.- R.YETİŞİR. 2014. Cinsiyete Bağlı Tüylenme Genleri (k+, K) ve Günlük Yaşta Cinsiyet Ayırımına İmkan Veren Ebeveyn Soylar Geliştirme, Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2014 (Elazığ).

14.- E.OĞUZHAN, R.YETİŞİR, İ. ÖZKAN, H. HARMAN and S. ÇAĞLAK, 2018. A Research on The Determination of The Performance Properties of Imported Grand Parent Female Strains Being Raised in The Eskişehir Geçit-Kuşağı Research Institute. International Poultry Science Congress of WPSA’2018, 09-12 May, Niğde/Turkey.

15.- B. B. Ertem, R. Yetişir, A. S. Babaoğlu, M. Karakaya, K. Ünal and  C. Aydın, 2019, A Research on the Effects of the Transportation Simulation to Different Distance of Broilers to Meat Quality Properties, 1st International Congress on Sustainable Agriculture and Technology, 1-3 April 2019, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey.

16.- A. A. ARICAN, R. YETİŞİR, 2019. Konya İli EHKE (Ereğli, Halkapınar, Karapınar ve Emirgazi) İlçeleri Arıcılığının Teknik, Yapısal ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma, Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi. 20-22, Nisan Bursa

 

  

 En Son Değiştirme: 07-09-2022 22:55:25