Ana Sayfa Yukarı Programlar Bağlantılar İletişim

                         Yönetilen Tezler             

 

 

Yüksek Lisans Tezleri:

1.-

Dıvarcı, S. 1993. Genotip, cinsiyet ve kesim yaşının broylerlerde performans ve karkas özellikleri üzerine etkileri.

2.-

Yıldırım, İ. 1995. Japon bıldırcınlarında kuluçkalık yumurta ağırlığı ve ebeveyn yaşının civciv çıkış ağırlığı ve 6. hafta canlı ağırlığı üzerine etkileri·

3.-

Özek, K. 1997. Japon bıldırcını ebeveynlerinde rasyon kullanılabilir fosfor seviyesinin erken yumurtlama döneminde performans, kemik karakterleri, serum fosfor seviyesi ve çıkış gücüne etkisi

4.-

Bayram, A. 2000. Bal arılarında (apis melifera L.) polen toplama süresinin (gün) koloni gelişimi ve bal üretimine etkisi·

5.-

Başer, E. 2001. Matbaa artığı kağıtların broyler altlık materyali olarak kullanılması üzerine bir araştırma·

6.-

Çolak, A. 2006. Yumurtacı piliçlerde 18. hafta canlı ağırlığı ve üniformitesinin verim dönemi bazı performans kriterlerine etkileri üzerinde bir araştırma

7.-

İlhan, U. 2007.Broyler yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan aydınlatma  programlarının verim performansları ve karkas özellikleri bakımından karşılaştırılması.

8.-

Şenay, I. 2008. Farklı Broyler Hibritlerinin Verim ve Et Kalitesi Özellikleri Bakımından  Karşılaştırılması

9.-

Kaplan, M. 2010. Embriyo Gelişiminin Kritik Dönemlerinde Broyler Kuluçkalık Yumurtalarına Uygulanan UV  (Ultraviyole) Işınlamanın Çıkış Gücü,  Performans ve Karkas Özelliklerine Etkileri
10.- Oğuzhan, E. 2018. Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen, İthal Etlik Piliç Büyük Ebeveyn Ana Soylarının, Performans Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
11.-

Arıcan, A. A., 2021. Konya İli, EHKE (Ereğli, Halkapınar, Karapınar ve Emirgazi) İlçelerinde Arıcılığın Teknik, Yapısal ve  Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. 

Doktora Tezleri:

1.-

Yıldırım, İ. 1999. Kuluçkalık yumurtaların etken maddeleri farklı dezenfektanlarla dezenfeksiyonunun yumurta kabuk antimikrobiyal aktivitesi, embriyo gelişimi, çıkış gücü ve çıkış sonrası gelişme üzerine etkileri.

2.-

Keçeci, H. 2000. Yumurta tavuk rasyonuna değişik oranlarda ilave edilen kemizim enziminin etkileri üzerinde bir araştırma

3.-

Başer, E. 2006. Farklı aydınlatma programları ile mısır ve tritikale esaslı rasyonların etlik piliçlerin verim performansı, karkas özellikleri ve yağlanması üzerine etkileri

4.-

Aygün, A. 2007. Farklı yumurtacı hibritlerin, yem çekmeli ve çekmesiz zorlamalı tüy dökümü programlarına, yumurta verim ve kalite performansları bakımından tepkileri üzerine araştırmalar

5.-

Boğa, S. 2012. Farklı genotipten broyler kuluçkalık yumurtalarını, farklı dalga uzunluğunda UV (Ultraviyole) ile ışınlamanın, çıkış gücü, performans ve karkas özelliklerine etkileri.

 

 En Son Değiştirme: 07-09-2022 22:55:25